Információbiztonsági irányítási politika

A Társaság célja, hogy tevékenysége – kommunikációs szolgáltatások, azon belül kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, gyártás, médiatervezés és vásárlás – során az információbiztonsági rendszer keretében történő védelmi tevékenységek révén megvédje az információk és információkezelő eszközök bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és nyomon követhetőségét.

A Társaság a céljai elérése érdekében az alábbi kiemelt feladatokat tűzte ki:

A Társaság e célok eléréséhez MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszert működtet, melynek fejlesztéséért a Társaság vezetősége elkötelezett.

 

Budapest, 2017. 11. 13.